Wednesday, February 24, 2010

10 Orang Islam Yang Kejam...

10 Orang Islam Yang Kejam

Sufyan Athsauri berkata: 10 jenis kekejaman ialah

*Seorang yang berdoa untuk dirinya sendiri dan tidak mendoakan anak-anaknya dan kaum Mukmin.

*Seorang yang pandai membaca ayat Al-Quran tetapi tiap-tiap hari tidak membaca 100 ayat.

*Seorang yang masuk masjid lalu keluar dan tidak sembahyang dua rakaat(Tahyatul Masjid).

*Seorang yang berjalan melalui kuburan kemudian tidak memberi salam dan mendoakan ahli kubur.

*Seorang yang sampai di sebuah kota pada hari Jumaat kemudian tidak sembahyang berjemaah.

*Seorang yang di daerahnya didatangi oleh orang alim,tiba-tiba tidak mahu belajar apa-apa daripadanya.

*Dua orang yang bertemu di perjalanan dan masing-masing tidak menanyakan nama kawannya itu.

*Seorang yang diundang pada jamuan tiba-tiba tidak datang.

*Pemuda yang tidak ada kerja dan tidak mahu belajar ilmu dan kesopanan.

*Seorang yang kenyang sedang dia tahu bahawa tetangganya lapar tetapi tidak beri daripada makanannya itu.

No comments: